việt nam và úc

ĐT Việt Nam chỉ có 3 tiền đạo trong danh sách 24 cầu thủ sang Australia【việt nam và úc】: