Vũ Văn Thanh: Từ pha ăn mừng đầy khí chất đến những ngày tháng vật lộn với chấn thương vì chẩn đoán sai

Vũ Văn Thanh: Từ pha ăn mừng đầy khí chất đến những ngày tháng vật lộn với chấn thương vì chẩn đoán sai

Hình ảnh chàng cầu thủ gốc Hải Dương khoanh tay ăn mừng đầy hào khí sau khi thực hiện thành công quả