Chết cười với bức tượng xấu tệ của Salah được fan cứng người Ai Cập chế tạo

Chết cười với bức tượng xấu tệ của Salah được fan cứng người Ai Cập chế tạo

Mai Abdel Allah, một nghệ nhân người Ai Cập, fan cuồng của Mohamed Salah đã làm riêng cho tiền đạo n