‘Trọng tài mà nghiêm tại V-League, cầu thủ Việt Nam không chơi xấu khi ra châu Á’

‘Trọng tài mà nghiêm tại V-League, cầu thủ Việt Nam không chơi xấu khi ra châu Á’

Lớp tập huấn sẽ kéo dài trong 4 ngày (20 – 23.2) tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 60 trọng tài V-Le