Cuộc thay đổi văn hóa ứng xử của Chelsea: Boehly và nắm đấm thép

Cuộc thay đổi văn hóa ứng xử của Chelsea: Boehly và nắm đấm thép

Không lâu sau khi chính thức ngồi ở vị trí cao nhất tại thượng tầng Stamford Bridge, Todd Boehly đã