Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành: Bỏ lễ tốt nghiệp về khoác áo U19 Việt Nam

Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành: Bỏ lễ tốt nghiệp về khoác áo U19 Việt Nam

Giấc mơ bị gián đoạn…Trên sân tập của U19 Việt Nam, thủ môn Trần Duy Thành vẫn miệt mài tập luyện