Thái Quý: “Tôi muốn tặng bàn thắng này cho Quang Hải”

Thái Quý: “Tôi muốn tặng bàn thắng này cho Quang Hải”

“Tôi muốn tặng bàn thắng này cho Quang Hải, người thi đấu trận cuối cùng cho CLB Hà Nội”, Thái Quý c