Real Madrid dùng chiêu Ronaldo ‘bẫy’ Mbappe bất thành

Real Madrid dùng chiêu Ronaldo ‘bẫy’ Mbappe bất thành

Real Madrid muốn chèn một thỏa thuận đặc biệt như từng làm với Ronaldo nhưng Mbappe không đồng ý.