Những hệ quả trong triết lý phòng ngự của Pep Guardiola đang làm hại Man City như thế nào?

Những hệ quả trong triết lý phòng ngự của Pep Guardiola đang làm hại Man City như thế nào?

Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại hay thậm chí có thể được x