Kế hoạch của Klopp dành cho Nunez

Kế hoạch của Klopp dành cho Nunez

Mùa trước, Liverpool chỉ thua 4/63 trận. Họ mua Nunez về để cải thiện thành tích vốn đã tốt ở mức kh