NÓNG: Bằng chứng cho thấy 'tội ác' của nhà Glazer đối với MU

NÓNG: Bằng chứng cho thấy 'tội ác' của nhà Glazer đối với MU

Chuỗi ngày tháng ‘đen tối’ của MU hiện nay được cho là có ảnh hưởng rất