𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: BXH NGOẠI HẠNG ANH XÁO TRỘN, MU CHUẨN BỊ NÉM MÙI C2

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: BXH NGOẠI HẠNG ANH XÁO TRỘN, MU CHUẨN BỊ NÉM MÙI C2

Việc bị Man City vùi dập khiến cho MU bị Arsenal hất văng khỏi nhóm 4 đội dẫn dầu giải