Kết cục bi thảm sau khi được Vua bóng đá Pele khen của Nii Lamptey, cậu bé bị bạo hành và mù chữ vụt thành siêu sao

Kết cục bi thảm sau khi được Vua bóng đá Pele khen của Nii Lamptey, cậu bé bị bạo hành và mù chữ vụt thành siêu sao

Rất ít người trong số tầng lớp fan bóng đá hiện tại nhận thức đầy đủ về sự vĩ đại của Pele bởi không