Một con quỷ khác!Raogabra: Pogba luôn bỏ lỡ Juventus và đi bộ.Bàn chân bóng đá

Một con quỷ khác!Raogabra: Pogba luôn bỏ lỡ Juventus và đi bộ. Trong một cuộc phỏng vấn, Raivera tuyên bố rằng Pogba luôn nhớ Juventus và người Pháp có thể nặng.