juventus đấu với parma

juventus đấu với parma

Parma 0-4 Juventus: Ronaldo cân bằng kỷ lục tồn tại gần 60 năm【juventus đấu với parma】:Cristiano Ron