Hoàng Anh Gia Lai và bài học từ… Novak Djokovic

Hoàng Anh Gia Lai và bài học từ… Novak Djokovic

Hoàng Anh Gia Lai bước vào AFC Champions League 2022 trong sự nghi ngờ. Cũng dễ hiểu, khoảng cách tr