Đỗ Hùng Dũng vừa cõng con trai trên vai vừa tâng bóng thư giãn

Đỗ Hùng Dũng vừa cõng con trai trên vai vừa tâng bóng thư giãn

Đỗ Hùng Dũng vừa chơi với con trai vừa nghịch bóng (Nguồn: Fanpage Đỗ Hùng Dũng)Đỗ Hùng Dũng chia sẻ