Hoàng Anh Gia Lai gặp biến cố trong buổi tập trước trận đấu Sài Gòn FC

Hoàng Anh Gia Lai gặp biến cố trong buổi tập trước trận đấu Sài Gòn FC

Ban huấn luyện CLB Hoàng Anh Gia Lai vào sân trước để chuẩn bị cho buổi tập.Xuân Trường, Minh Vương,