Chủ tịch Hoàn “pháo” mời HLV giành vé đi World Cup về đánh trống chào mừng, Hải Phòng giành trọn 3 điểm

Chủ tịch Hoàn “pháo” mời HLV giành vé đi World Cup về đánh trống chào mừng, Hải Phòng giành trọn 3 điểm

https://sport5.vn/chu-tich-hoan-phao-moi-hlv-gianh-ve-di-world-cup-ve-danh-trong-chao-mung-hai-phong