Sau bao ngày chờ đợi, những bí mật về cuộc đời “Lọ lem hóa công chúa” của bạn gái Ronaldo cũng ấn định ngày lên sóng

Sau bao ngày chờ đợi, những bí mật về cuộc đời “Lọ lem hóa công chúa” của bạn gái Ronaldo cũng ấn định ngày lên sóng

Những shoot hình về Georgina được ghi lại ngay trên chiếc chuyên cơ trị giá 24 triệu euro (hơn 612 t