Vừa thông báo mang song thai, bạn gái Georgina và Ronaldo lại dự định cùng song ca?

Vừa thông báo mang song thai, bạn gái Georgina và Ronaldo lại dự định cùng song ca?

Trong chia sẻ mới đây trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo úp mở kế hoạch thực hiện một dự án âm nhạc