Tổng mức lương của Manchester United tăng 23,1%!Mức lương trung bình hàng tuần là 164.000 pound trong lịch sử điểm số trực tiếp ASEANBOOKIE mới

Tổng mức lương của Manchester United tăng 23,1%!Mức lương trung bình hàng tuần là 164.000 pound trong lịch sử của New Highs [Điểm trực tiếp ASEANBOOKIE]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 11: Manchester United đã công bố ngày hôm qua báo cáo tài chính của đội trong quý đầu tiên của mùa giải này.Mùa của United